Üst bar özel içeriği

Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Çatışmaları

                                               ERGENLİK DÖNEMİ VE ÇATIŞMALARI

    Ergenlik dönemi, çocukluk dönemi sonu ile yetişkinlik dönemi başlangıcında yer alan bir geçiş dönemidir. Bu dönem, hızlı ve sürekli bir gelişim ve değişim dönemi olarak kabul görür. Ergenlik dönemi ortalama, kızlarda 11, erkeklerde 13 yaşlarında başlayıp yaklaşık 21 yaşlarında sona eren, 10 yıl kadar süren bir devredir. 

    Bu sürecin başlangıcı, buluğ çağı, kızlar için ortalama 11-13, erkekler için 13-15 yaşları arasında yer alan cinsel olgunlaşma dönemidir. Her iki cinsiyet de fiziksel ve hormonal olarak cinsel gelişimlerini tamamlarlar. Ergenliğin başlangıcı, sonucu ve buluğ çağı hakkında ileri sürülen yaşlar takribi yaş sınırlamalarıdır. Buluğ dönemi sonunda, cinsel olgunluk tamamlandıktan sonra, yetişkinliğe geçişte ergen, çeşitli zorluklarla, problemlerle ve çatışmalarla karşılaşmaktadır. Elbette ki bu süreçte ebeveynler ve diğer aile bireyleri de etkilenmekte, hatta çoğu zaman nasıl başa çıkabilecekleriyle ilgili yoğun kaygı yaşamaktadırlar.

    Ergenlerdeki problem ve çatışmalar birbirinden çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmakla beraber bunları ergenlik sırasında gençte meydana gelen fiziksel, cinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerin gençte yarattığı farklılaşmaya bağlı nedenler ve ergenlerin dış dünya ( akranlar, çevresindeki yetişkinler, okul, gelecek kaygısı ve ailesi ) ile ilgili beklentilerine bağlı diğer sebepler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

    Yapılan farklı araştırmalarda, ergenlik dönemi çatışmaları, problemleri, genellikle bahsedeceğimiz etmenlerle ilişkili bulunmuştur; anne- baba tutumları ( baskıcı, tutarsız, aşırı serbest ), sağlıksız aile yapısı, ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi, akran grubu, teknoloji ve ulaşılabilirlik vb. Ülkemizde, ergenlerin ve ailelerinin uzmanlardan destek arayışları genellikle sınav kaygısı, gelecek kaygısı, meslek seçimi, aile içi şiddetli çatışmalar, uygun olmayan davranış biçimleri, madde ve alkol bağımlılığı, öfke patlamaları, yeme bozuklukları vb. sebeplerle olmaktadır. 

    Bu noktada bu zor dönemde bir uzmandan destek almak, problemlerin kaynağının tespiti ve doğru yönlendirmelerle ( aile bireyleri ve ergen ) dönemin çıkmazları gibi görünen sorunları çözebilmek, ergeni anlayabilmek ve çatışmaları sonlandırabilmek için oldukça önem taşımaktadır.

    ERGENLİK DÖNEMİ VE BİLGİLENDİRME

    Ergenlik döneminde yaşanan hızlı fiziksel ve cinsel nitelikteki değişmeler ve bu değişmelere ergenin yüklediği sosyal anlamlar onun duygularını, kendilik algısını ve birincil ilişkilerini önemli ölçüde değişikliğe uğratmaktadır. Çocukluktan yetişkinliğe geçmekte olan ergenlerin yaşadığı fiziksel, cinsel, bilişsel ve sosyal- duygusal değişmeler oldukça ani, bazen beklenmedik olmakta ve buluğa girmekte olan çocuklarda stres, korku, uyumsuzluk gibi sorunlara yol açabilmektedir. 

    Buluğ dönemindeki ergenler, birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimiyle öne çıkan hızlı bedensel değişmelerle ve büyümeleriyle ilgilidirler ve gözledikleri değişmeleri akranlarıyla paylaşırlar. Bu paylaşımlar ergenin kendini değerlendirmesinde önemli ve destekleyici bir rol oynamakla birlikte cinsiyet ve cinsel gelişim konularında anne ve babalarından ziyade akranlarından bilgi alan ve bu konuları onlarla tartışan ergenlerin, cinsel deneyimlerinin daha erken yaşta ve cinsel özgürlüklerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan akranları yerine annelerinden bilgi edinen ergenlerde cinsel deneyimlerin görülme olasılığı daha düşük bulunmuştur. özellikle gelişimsel değişmeler konusunda ailede veya okulda önceden bilgilendirilen kız ve erkek çocuklarının bu değişmelerle daha iyi baş ettikleri ve buluğa ilişkin daha olumlu tutumlar geliştirdikleri görülmektedir. Bu sebeple ailenin de bu dönem ve değişimler konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirilmesi hem ergenlerin hem de aile bireylerinin bu dönemi daha rahat ve sağlıklı geçirebilmeleri açısından önemlidir. 

    Ergenlik dönemindeki değişimlerin ve bunların yarattığı kaygı ve stresin kız ve erkek ergenlerde farklı tepkilere ve benlik algısında farklı yönlerde değişmelere yol açtığı bilinmektedir. Kız çocuklarında benlik değerinde azalma, kaygıda artma ve depresyon ile yeme bozuklukları gibi daha içselleştirilmiş tepkiler gözlenirken; erkeklerde saldırganlıkta ve riskli davranışlarda artma gibi dışsallaştırılmış tepkiler daha sıklıkla gözlenmektedir. 

    Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları bizlere, ergenlik döneminde gençlerin bilgilendirilmesinin ( gelişimsel açıdan ), bu dönemi sağlıklı geçirebilmeleri açısından ( fizyolojik, psikolojik, sosyal yönlerden ), uzmandan destek almanın da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. ( Kaynak; Türk Psikoloji Dergisi 2002. 17 (50) 47-58. )

    

Eda GÖREVİN
                                                                          Psikolog, Aile, Evlilik, Çift Danışmanı

                                                                          0322 234 9 234 ve 0544 204 61 82 

                                                                         Randevu Almak İçin Hemen Arayınız 

     

Kurumumuzda 13 Aile Danışmanı/Psikolog/Psikolojik Danışman Çalışmaktadır.

Hemen Randevu Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sayfa başına kaydırma butonu.
× Hemen Randevu Al!