Üst bar özel içeriği

Adana En İyi Aile Danışmanı

Adana En İyi Aile Danışmanı

En İyi Aile Danışmanı

Bir Aile Danışmanı açısından bakıldığında, Aile Danışmanlığı yapmaktan daha zor olanı “Aile Danışmanlığı nedir?” sorusuna cevap vermektir belki de  Çünkü, doğal olarak herkesin zihninde Aile Danışmanlığı  süreci ve Aile Danışmanlığı  ile ilgili çok farklı algılar olabiliyor. Bazıları Aile Danışmanını bir hakem olarak görüyor, bazıları ise kendi haklılık algısını bir uzmana doğrulatmak istiyor.

Aşağıda okuyacağınız satırlarda evlilik terapisine dair bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Kafanızdaki soru işaretlerini yazının yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz.

Peki, Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı , evlilik ilişkisini, evliliğin her iki tarafı (kadın ve erkek) açısından da, daha doyum verici hale getirmek için gerçekleştirilen bir psikolojik yardım (psikoterapi) sürecidir.

Aile Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Aile Danışmanlığı , evlilik terapistinin teorik anlayışına göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Lİteratürde tanımlanan bazı Aile Danışmanlığı modellerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Bireysel Aile Danışmanlığı : Bu terapi şeklinde, eşlerin her biri evlilikleriyle ilgili bireysel terapiye dahil olurlar. Eşler aynı terapistten terapi görebilirler, ki buna eş zamanlı terapi denir. Eşlerin farklı terapistlerden terapi gördüğü modele ise ortaklaşa terapi denir.
 • Birleşmiş Danışmanlık: Birleşmiş terapide, eşler terapiye birlikte katılır. Bu katılım bir terapistle gerçekleşebileceği gibi iki terapistle de (biri kadın biri erkek) gerçekleşebilir. Bu yöntem en iyi sonuç veren ve Aile Danışmanlığının Temelini oluşturan yöntemdir.
 • Grup terapisi: Grup terapisine birkaç evli çift, birlikte dahil olur. Terapiyi bir ya da iki terapist yürütebilir.
 • Kombine terapi: Danışanlara yukarıdaki terapi modellerinin bazılarının birlikte uygulanmasıdır.

Adana Aile Danışma Merkezimizde evlilik terapisi için stratejik bir yaklaşımı benimseyip, çiftin ihtiyacına göre terapi sürecini şekillendirebiliyoruz. Yani gerek görüldüğünde çift görüşmeleri, gerek görüldüğünde de bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bütün bu süreç, danışanların beklenti ve düşünceleri hesaba katılarak gerçekleştiriliyor.

Aile Danışmanlığının Hedefleri ve Faydaları Nelerdir?

Bizce aile danışmanlığının nihai hedefi, evliliğin her iki taraf için de daha doyum verici hale gelmesine yardımcı olmaktır. Buna ulaşıldığı oranda tafarlar, evlilik terapisinden nihai faydayı elde etmiş olurlar. Bu genel hedeften hareketle bazı özel hedeflerden, dolayısıyla da faydalardan bahsedebiliriz:

 • Çİftin, kendilerine ve kişiler arası ilişkilere dair bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Yeni evli çiftlerin, evliliğe uyum sorunlarının aşılmasına destek olunması
 • Eşler arasındaki iletişimin işlevsel hale getirilmesi
 • Her iki tarafın da temel insani ihtiyaçlarının giderilmesine destek olunması
 • Çİftlerin yaşadığı cinsel doyumun artırılmasına destek olunması
 • Tarafların birincil aileleriyle yaşanılan sorunlara işlevsel çözüm bulunması
 • Çocuk yetiştirme sorunlarıyla ilgili işlevsel çözüm bulunması
 • Sadakatsizlik ve şiddet gibi tutumlarla sarsılan evlilik ilişkisinin, yeniden düzenlenmesine destek olunması
 • Evli çiftin vardığı nihai karar boşanma ise, boşanmayı sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine destek olunması
 • Diğer hedefler

Aile Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

Evlilik terapisinin “şu kadar seans” gibi net bir süresi yoktur. Terapinin süresi, çiftin yaşadığı sorunların çeşitliliğine ve yoğunluğuna, tarafların ihtiyaç ve beklentilerine, tarafların sorunların çözümü için takındıkları tavıra göre vb. değişiklik gösterebilir. Mesela, taraflarda kişilik bozukluğu, madde kullanımı, sadakatsizlik gibi ciddi sorunlar varsa, terapi zor olabilir ve uzun bir süre alabilir. Buna karşılık, yeni evli bir çiftin uyum sorunlarının çözümü (başka ciddi sorunlar yoksa) için nispeten daha kısa bir süre yeterli olabilir.

 

Aile Danışmanlığının Fiyatları (Ücretleri) Nasıl Belirlenir?

Standart bir aile danışmanlığı ücretinden bahsetmek mümkün değil. Ale Danışmanlığının ücretleri Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Valilikte her Yıl Ocak Ayının İlk Haftası Yapılan toplantı ile belirlenir.  İl Müdürlüğü Adana İlinde Aile Danışmanlığının Seans Ücreti 2020 Yılı için 185 TL ile 410TL +KDV arasında olmasına karar vermiştir. Biz Özel Kariyer Aile Danışma Merkezi Olarak Seans Ücretini KDV Dahil 250 TL olarak belirledik, Yani dip fiyattan uyguluyoruz.

 

 

Evlilik (Aile) Danışmanı Kimdir Ve Ne yapar?

Aile Danışmanı, psikoloji, insanın ruhsal yapılanması, kişiler arası ilişki psikolojisi, psikoterapi gibi konularda eğitim sahibi bir uzmandır. Evlilik terapisti, sahip olduğu bilgi ve uzmanlığı, evlilik sorunlarını çözmek ve evliliklerini daha doyum verici hale getirmeleri için danışanlarının hizmetine sunar.

Evlilik terapisti bir hakem değildir. Taraflar arasında “doğru” ve “yanlış” yapanı belirlemek gibi bir misyonu yoktur evlilik terapistinin. Evlilik terapisinde “doğru” ve “yanlış”tan ziyade, “işlevsel” ve işlevsel olayan” kavramları önemlidir. Evlilik terapisi “kural koyucu” değil, “yardım edici” bir disiplindir. Dolayısıyla evlilik terapisinde asıl amaç, doğru ve yanlış olan davranışları belirlemek yerine, tarafların temel insani ihtiyaçlarını karşılayan davranış kalıplarını oluşturmaktır.

Pek çok insan “doğru” davranışın ne olduğunu bilmesine rağmen o davranışı gerçekleştiremez. “Biliyorum, bu kadar sıkboğaz etmemeliyim eşimi, ama kendime engel olamıyorum.” der mesela. Bu kişiye, “Eşini sıkboğaz etmemelisin.” demenin hiçbir anlamı olmaz. Evlilik terapisti, ne yapmaları gerektiğini söylemekten ziyade, davranışlarının altındaki psikolojik dinamiği anlamalarında kişilere yardımcı olur.

Evlilik Terapisti (Danışmanı) Evliliği Kurtarır Mı?

Evlilik terapisti, evliliklerini kurtarmaları için evli çiftlere yardım eder. “Onlara rağmen” değil, “onlarla birlikte” bir şeyler yapabilir ancak.

“Evlilik terapisti hiçbir şey yapamaz.” düşüncesi gibi, “Evlilik terapisti her şeyi yapar.” düşüncesi de gerçekçi değildir. Tüm uzmanlık alanlarının ve uzmanların olduğu gibi evlilik terapisi ve evlilik terapistinin de yeterlilikleri ve sınırlılıkları vardır. Burada önemli olan, kişilerin beklentilerinin gerçekçi olması ve çiftlerle terapist arasındaki işbirliğidir.

Sonuç olarak, “Evlilik terapisti evliliği kurtarabilir mi?” sorusunun cevabı “evet”, ya da “hayır” değildir. Evlilik terapisti, “sizinle birlikte” evliliğinizi kurtarmanıza yardımcı olur.

Bireylerin ve Ailelerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adı olan terapi, daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren hastalarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim dalıdır. Aİle Terapisti ise bu süreci bilimsel yöntemlerle destekleme, kolaylaştırma ve değişimin kalıcı hale gelmesi konusunda bilgi, beceri ve tutum eğitimi almış Aile Danışmanı Uzmanıdır.

Kişinin kendi iç dünyasına yapacağı uzun ve sabır isteyen, bazen zorlu ama genel olarak zevkli bir yolculuk olan terapi sürecinde, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir. Terapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl değişeceğini söylemesi değildir. Terapist, kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini daha iyi tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, iç çatışmalarının çözümlenmesi, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginliklerin azaltılması ile daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar

Terapi mesleğinin etik ve ahlaki kuralları gereği, terapist danışanıyla sosyal bir arkadaşlık yapamadığı gibi, para almadan terapi de yapamaz. Terapist, danışanıyla ilişkisinin çerçevesini belirlemeli, ona göre ilkeli davranmalı ve danışanlarıyla sosyal değil, terapötik bir ilişki kurabilmelidir.

Psikoterapi insanın hayatını etkileyebilecek deneyimlerden biridir. Psikolojik olarak yaşadığınız sıkıntılar günlük yaşamdan iş hayatına, aile ilişkilerindenbireysel huzura kadar her alanda etki ediyor olabilir. Bu sancılı süreçten çıkmak imkansız bir hal alıncaya dek genelde profesyonel bir yardım peşinde koşmayız. Ama bir gün artık dayanılmaz bir rakdeye gelince uygun bir uzman psikoloğa ulaşma çabasına gireriz. Bir psikolog bulma süreci de genelde düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Adana gibi yüzlerce psikologun olduğu bir şehirde bile… Hatta belki de ulaşılabilecek psikolog /psikolojik danışman sayısı arttıkça kafa karışıklığı bir o kadar artıyor. Böyle bir durumda akla ilk gelen internet üzerinden ‘En iyi psikolog adana’ şeklinde arama yapıp iyi bir uzmana ulaşmaya çalışmak… Bazen de diğer insanların deneyimlerini merak ederek ‘Adana psikolog tavsiye’ şeklinde aramalar yaparız. Bu iki arama sonunda karşımıza yüzlerce sonuç çıkmaktadır. Peki, gerçekten ulaştığımız bu kimseler en iyileri mi yoksa reklamını en iyi yapanlar mı?

            En iyi adana psikologlarıpsikolojik danışmanları bulmak için sıkça izlenen bu yol pek de işe yaramıyor çoğu zaman. Bu yazımızda bir psikologa / psikolojik danışmana ulaşırken aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli ayrıntılardan bahsediyor olacağız.

Her şeyden önce bu yazıda vermeye çalıştığımız en iyi psikologdan ziyade size en iyi desteği verecek psikologa / psikolojik danışmana ve Aile Danışmanına ulaşın mesajıdır.

Adana’da psikolog ararken size sunabileceğimiz tavsiyeler şöyledir:

ALAN MEZUNU PSİKOLOG, Psikolojik Danışman, ve Aile Danışmanlarına Ulaşın.

Her ne kadar basit gibi görünse de önemli bir konudur bu. Çünkü alan mezunu olmayıp kendini psikolog / psikolojik danışman / Aile Danışmanı olarak tanıtan sayısı azımsanamayacak düzeydedir. Bunu anlamanın en iyi yolu ister telefon görüşmenizde ister yüz yüze yaptığınız görüşme de psikologa / Aile Danışmanına/psikolojik danışmana diplomasını sormaktır. Hatta size göstermesini talep etmenizdir. Bu konuda çekinmenizi gerektirecek herhangi bir durum yoktur. Bilakis işini layığıyla yapmaya çalışan bir uzman bu tavrınızı beğenecek ve destekleyecektir.

PROBLEMİNİZLE İLGİLİ ÇALIŞAN PSİKOLOGA ULAŞIN 

Her ne kadar hala tıp alanında olduğu gibi çalışma alanları kesin çizgilerle ayrılmamış olsa da(ileriki zamanlarda bu ayrışmanın olacağı kesin) psikologlar / psikolojik danışmanlar/Aile Danışmanı genelde birkaç alana odaklanır ve çalışmalarını bu alanlarda derinleştirirler. Aile ve çift terapisiyle ilgilenen bir psikologdan iş hayatıyla ilgili destek talep etmek bir kardiyologdan dermatoloji konusunda yardım talep etmeye benzetilebilir. Bu noktada psikoterapiye başlarken bu ayrımı yapabiliyor olmanız önemlidir.

İLAÇ TEDAVİSİ GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLARDA SADECE KLİNİK BİR PSİKOLOGDAN DESTEK ALIN

         Klinik psikolojipsikoloji biliminin uzmanlık alanlarındandır. Psikopatolojik bir durumda size en iyi desteği verebilecek psikolog klinik psikologdur.Anksiyete bozuklukları, Opsesif kompulsif bozukluk, major depresyon, yeme bozuklukları, intihar düşüncesi, maddenin kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları insanın hayatını ciddi anlamda etkileyek psikopatolojik durumlara örnek olarak gösterilebilir. Eğer bu gibi konularda desteğe ihtiyacınız varsa en doğru adrestir klinik psikolog’a ulaşın


TERAPİ TÜRLERİ PSİKOTERAPİ SÜRECİNİZİ ETKİLER 


Psikolojik rahatsızlıklar
la mücade ederken başvurulan terapi yöntemleri vardır. Her terapi yönteminin içinde bulunduğunuz duruma göre sağladığı avantajlar farklıdır. Bilişsel-davranışçı terapibütüncül terapi, varoluşçu terapiler, oyun terapisipsikodinamik terapiler, EMDR terapisi, grup terapisi gibi onlarca terapi türü vardır. Psikologlar bu terapi eğitimlerini aldıktan ve süpervizyonlarını tamamladıktan sonra psikoterapist ünvanını kullanabilirler. Genelde bir psikologpsikolojik danışman bir veya birkaç terapi türünde çalışmalarını sürdürür.


HER ALANDA HİZMET VEREN DEĞİL SINIRLI KONULARDA HİZMET SUNAN PSİKOLOGA ULAŞIN 

’Her konuda çalışıyoruz.’’ gibi bir ifade iyi bir psikologun kullanacağı türden değildir. Yüzlerce psikolojik durum söz konusuyken bir uzman psikologun/Aile Danışmanının tüm alanlarda hizmet veriyor olması mümkün değildir. İlk maddeyle paralellik gösteren bu açıklamayı yapma nedenimiz bazı danışanların birçok konuda çalışan psikologlara daha iyi psikolog gözüyle bakmalarından kaynaklanmaktadır. ‘’Kesinlikle öneririm hayattan bezmiştim şu psikologa gitmeden önce, bana çok iyi geldi. Gerçi senin durum biraz farklı ama o psikolog her konuda çalışıyor.’ gibi bir tavsiyeden koşarak uzaklaşın.

EN PAHALI PSİKOLOG EN İYİ PSİKOLOG DEĞİLDİR.

Özel merkezlerinde çalışmalar yürüten Aile Danışmanı / psikologlar / psikolojik danışman için bir ücretlendirme yönetmeliği Türkiye’de bulunmamaktadır. Bu da her psikologun birbirinden çok farklı fiyatlarla hizmet vermesine fırsat vermektedir. Adanadaki psikolog / psikolojik danışman / Aile Danışmanı ücretleri semtten semte, psikologdan psikologa farklılık göstermektedir. Hatta aynı psikologun farklı semtlerde verdiği hizmetlerin farklı ücretlendirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Psikologun eğitimlerinden tutun verdiği hizmet çeşidine, unvanına, popülerliğine kadar her şey seans ücretine yansımaktadır. Ama bu her zaman iyi psikologun seans ücretinin daha fazla olması gerektiği anlamına gelmez. Bireysel doyum, ofis masrafları, psikolojik desteğe yaklaşım politikası, şehirdeki rekabet gibi durumlar da ücretlendirme üzerinde oldukça etkilidir.


GENÇ PSİKOLOG MU OLGUN PSİKOLOG MU? 

Muhtemelen birçok danışan alanda uzun yıllardır çalışan psikologlardan hizmet almanın daha doğru olduğunu düşünmektedir. Yalnız danışanların bu soruya yaklaşma biçimini değiştirmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Alanda uzun yıllar çalışan psikologdan ziyade gelişmeleri takip edebilen, sürekli kendini yenilemeyi ilke edinmiş psikolog / psikolojik danışman olmak alanda uzun yıllar çalışmaktan ya da daha fazla danışan görmüş olmaktan daha kıymetlidir. Psikoloji bilimi genç bir bilim dalıdır. Her yıl binlerce yeni çalışma yayınlanmaktadır. Dönem dönem psikoloj dünyasının seyrini değiştirecek yeniliklere imza atılmaktadır. Aynı problem üzerinde daha etkili yöntemler geliştirilmektedir. Bu hareketliliği takip edebilen ve pratik olarak danışanlarında daha iyi bir süreç yürütmek adına bunları kullanabilenpsikologun yaşının çok da önemli olmadığını savunmaktayız.

Sonuç olarak binlerce iyi psikologa / psikolojik danışmana ulaşabilirsiniz. Ama her iyi psikologun sizin için en iyisi olmadığını anlamanız gerekmektedir. Başkasının tavsiyeleriyle hareket etmek yerine konuyla ilgili bilinçlenmek ve probleminizde birlikte yolculuğa çıkacağınız psikologu yukarıdaki kriterlere göre seçmek size daha anlamlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Aile Danışmanlığı Hizmetini Nereden Randevu Alabilirim?

Özel Kariyer Aile Danışma Merkezi, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı – Psikolojik Danışmanlık – Aile Danışmanlığı Merkezi olup, Türkiye’de 14 ilde şubesi ile hizmet vermektedir.

Randevu almak için lütfen arayınız.  0322 458 0 458 ve  0544 204 61 82

Kurumumuzda 13 Aile Danışmanı/Psikolog/Psikolojik Danışman Çalışmaktadır.

Hemen Randevu Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sayfa başına kaydırma butonu.
× Hemen Randevu Al!