Üst bar özel içeriği

Adana Aile Danışmanlığı

ADANA AİLE DANIŞMANLIĞI

Bireylerin genel olarak karşılaştıkları problemlerin büyük bir kısmı aile ortamlarında sorunların meydana geldiği ve aile ortamlarında sorunların giderilmesi gerektiği inancıyla aile danışmanlığı ortaya çıkmıştır.

Aileler bireylerle iletişim içerisinde oldukları için yaşanılan sorunların oluşumuna sebep olmakta ve çözümüne katkı sağlamaktadırlar. Bu durum da aile sistemlerinin hem güçlü hem de güçsüz yanlarını ortaya çıkarır.

Ailelerin sıklıkla karşılaştığı problemler arasında genel olarak sorumluluk alma, iletişim, aile içi roller ve davranış kontrol problemleri yer almaktadır.

İnsan yaşamında etkisi olan güçlerin bireylerin dışında ailede var olduğu için aile danışmanlığının temel etkenidir. Aile danışmanlığının amacı sadece bireysel olarak bir kişiyi değiştirmek değil, ailedeki tüm örgütlenmelerin değiştirilmesini sağlar. Ailedeki örgütlenme biçimlerinin değiştirilmesi ile birlikte aile üyelerinin bireysel değişimlerinin de gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

 ADANA Aile danışmanlığını aileyi özne olarak kabul eden ve aile içerisindeki sorunu ya da sıkıntıyı meydana getiren ilişkileri toparlamayı, böylelikle aile üyelerinin daha işlevsel, yeni iletişim ve yeni etkileşim yöntemlerini kazandırmayı amaçlayan bir iyileştirme sürecidir. Ailelerle çalışmadaki temel amaçlarının sebebi, onların kendi kendilerine yeterli hâle gelmelerini sağlamaktır.

 Adana Aile danışmanlığı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacıları içeren eğitimli uzmanlar tarafından aile bireylerine ya da ailenin tümüne verilen destek ve danışmanlıktır.

Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği’nde ise aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya amaçlarını yerine getirdikleri aile sistemlerini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu düşüncelerden yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının farkındalığını yaratarak değişime ve gelişime yönelik özel teknikler ve stratejileri içeren hizmet olarak tanımlayabiliriz.

Evlilik ya da yakınlarıyla olan problemler, aile içi kavgalar, şiddetli geçimsizlik ve ailede meydana gelen önemli değişiklikler sonucu aile üyelerinde meydana gelen tepkiler gibi durumlar tüm aileyi kapsayan aile danışmanlığını gerektirmektedir.

Adana Aile danışmanlığı için en önemli etken anneler, babalar ve çocukların bir araya getirilmesinden almakta ve bu şekilde aile üyelerinin sorunlarını ele alır.

Danışmanlık sürecinde aile danışmanları, ailelerin şeffaf olup olmadığını ve bu sorunların çözümlenmesi için neler yapılması gerektiğini bireylere açıklamalıdır. Aile üyelerinin kişilik özelliklerini, davranış biçimlerini, duygusal durumlarını ve bireysel savunma mekanizmaları gibi tüm aile grubunun müdahale planının oluşturulmasını ve ailenin etkileşim biçimini anlaması gerekir.

Aile danışmanlığında, danışan ailelerin karşılaştıkları problemler;

– boşanma, 

-iletişim sorunları, 

-yaşam evrelerinde meydana gelen kriz durumları, 

-çiftler arası sorunlar, 

-kök aile problemleri,

– madde bağımlılığı, 

-etkili vakit geçirme ile ilgili sorunlar, 

-çocuklarla, ergenlerle ilgili problemler gibi ailelerin yaşamları boyunca karşı karşıya kaldıkları sorunlarda ailelere destek olmalıdırlar.

Aile danışmanlığı hizmeti Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan bir hizmet olması nedeniyle aile danışmanlığı ve aile terapisi kavramı gibi aralarında belirsizlikler vardır.

 Aile danışmanlığı, aile terapisti ve aile tedavileri terimleri, aileye çok çeşitli klinik yaklaşımları tanımlamak için birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aile danışmalığı, aile terapisine oranla daha kısa sürede ve daha sağlıklı sayılabilecek ailelere kriz anlarında yardım etmeyi ve aile sisteminin güçlendirilmesini hedeflediğini belirtmektedir. 

Aile danışmanlığının aile terapisine göre eğitici yönü ve yönlendirici yönleri rolünün daha baskın olduğu ve aralarında profesyonellik becerileri ve gerekli donanım gibi farklılıkların olduğu söylenmelidir.

 Türkiye’de ailelere yönelik yapılan psikolojik yardım çalışmaları genel olarak aile danışmanlığı denir, aile terapisi, çift terapisi, aile terapisi ve danışmanlığı gibi çeşitli isimler söylenmektedir. Terapi ve danışmanlık kavramları arasında belirgin farklılıklar vardır. Ülkemizde genel olarak aile danışmanlığı kavramları bütün bunların yerine kullanılabilmektedir.

Kurumumuzda 13 Aile Danışmanı/Psikolog/Psikolojik Danışman Çalışmaktadır.

Hemen Randevu Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sayfa başına kaydırma butonu.
× Hemen Randevu Al!